Dự án đã thực hiện

Dự án Nhà máy sản xuất Gạch lát Terrazzo công suất 140.000 m2/năm

Cập nhật ngày: 10/01/2018 12:57 pm
Là dự án sản xuất hàng thay thế hàng nhập khẩu theo chủ trương của Chính phủ, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho số lao động dôi dư của Công ty sau khi đóng cửa dây chuyền sản xuất xi măng PC25, phù hợp với công nghệ sản xuất hiện đại của đơn vị, do dùng được sản phẩm xi măng của Công ty để đưa vào…

Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói màu công suất 60.000 m2/năm

Cập nhật ngày: 10/01/2018 12:57 pm
Để phát huy hết năng lực của người lao động trong Công ty và theo kịp xu thế phát triển của xã hội, ngói màu là một sản phẩm sau xi măng nên rất phù hợp với hệ thống sản xuất và trình độ công nghệ hiện tại của Long Thọ.

Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Block công suất 1.000.000 viên/năm

Cập nhật ngày: 10/01/2018 12:57 pm
Qua khảo sát và nghiên cứu nhận thấy việc đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Block tại Huế mang tính thời cơ cao, việc đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Block của Công ty sẽ thoả mãn được nhu cầu về gạch không nung cho người dân, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động của Công ty, tăng nguồn nộp ngân sách cho Tỉnh.

Đầu tư thiết bị lọc khói bụi lò nung Clinker Long Thọ

January 10, 2018
Nhà máy xi măng Long Thọ ở trong địa bàn thành phố, gần khu vực dân cư do đó muốn tồn tại lâu dài nhất thiết phải cải tạo môi trường đạt tiêu chuẩn quốc gia. Với quan điểm đó Công ty đã tổ chức tham quan, nghiên cứu các thiết bị lọc bụi khói đang sử dụng trong nước và khu vực; thấy rằng đã có nhiều nhà máy xi măng lò đứng lắp đặt hệ thống lọc bụi khói lò theo công nghệ mới đạt hiệu suất cao với mức đầu tư tương đối.