Dự án kêu gọi đầu tư

Tìm kiếm nhà đầu tư

Cập nhật ngày: 10/01/2018 12:57 pm
Dự án kêu gọi các đối tác có khả năng khai thác tiềm năng tại lô đất 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế sau khi Công ty Cổ phần Long Thọ thực hiện xong việc di dời ra khỏi thành phố theo chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.