Định hướng phát triển

Toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Long Thọ ra sức phấn đấu hơn nữa trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống, xây dựng an ninh quốc phòng; lập nhiều thành tựu mới, không ngừng phát triển doanh nghiệp lớn mạnh.

Mục tiêu chủ yếu của Công ty

  • Xây dựng và phát triển Công ty Cổ phần Long Thọ luôn là đơn vị hàng đầu của Tỉnh về việc sản xuất vật liệu xây dựng cung cấp cho các công trình dân dụng và công nghiệp, lấy sản xuất xi măng, gạch lát Terrazzo, ngói màu, gạch block Long Thọ, tấm lợp Fibro làm ngành nghề chính.
  • Phát huy cao mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao uy tín và thương hiệu Long Thọ trên thương trường;
  • Nghiên cứu đầu tư đổi mới công nghệ sản xuất;
  • Đầu tư xây dựng các sản phẩm sau xi măng như: gạch Terrazzo, ngói màu, gạch Block, tấm lợp Fibro …

Chiến lược phát triển trung hạn và dài hạn

Trong những năm tới Công ty Cổ phần Long Thọ sẽ tập trung mọi nguồn lực phát triển ngành kinh doanh chính là sản xuất, kinh doanh các sản phẩm sau xi măng nghiền như gạch lát Terrazzo, ngói màu, gạch block. Bên cạnh đó, công ty định hướng nghiên cứu đầu tư xây dựng sản xuất gạch không nung nhẹ. Tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống người dân ngày càng được cải thiện và nâng lên, do đó nhu cầu về sản phẩm có chất lượng cao ngày càng tăng. Nắm bắt xu thế này, Công ty đã xây dựng chiến lược sản phẩm tập trung vào việc sản xuất các sản phẩm vật liệu không nung đáp ứng nhu cầu của kỹ thuật xây dựng hiện đại. Đây là một chiến lược hết sức đúng đắn phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của thị trường và quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: khuyến khích đầu tư phát triển và sử dụng vật liệu không nung, hạn chế tối đa việc sản xuất vật liệu xây dựng từ đất nông nghiệp.

Bên cạnh đó, do vị trí của Công ty năm trong khu vực nhạy cảm của thành phố du lịch nên Công ty Cổ phần Long Thọ đang từng bước thực hiện việc di dời cơ sở sản xuất ra khỏi địa bàn thành phố, đồng thời mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực khác như: du lịch và vận chuyển hành khách, giúp Công ty đứng vững và ngày càng phát triển trong kinh doanh.