Phương thức vận chuyển

Các sản phẩm của Công ty Cổ phần Long Thọ được giao nhận trực tiếp tại:

– Xí nghiệp Xi măng: 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế

– Xí nghiệp gạch Terrazzo – Ngói màu: Phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế