Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 05/5/2015, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tại trụ sở chính của Công ty – 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 60 đại biểu đại diện cho 320 cổ đông.   

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 do đồng chí Nguyễn Văn Trung – TGĐ Công ty trình bày nêu rõ: Trong năm qua, TGĐ đã phối hợp với HĐQT sắp xếp lại mô hình sản xuất, chọn lựa và bổ nhiệm cán bộ, nhân viên quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tinh giản bộ máy quản lý, hoạch định lại chiến lược thị trường, chiến lược bán hàng phù hợp với từng thời điểm để có kế hoạch tác nghiệp nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh được thông suốt. Do đó mặc dù đứng trước tình hình kinh tế hết sức khó khăn nhưng trong năm 2017 Công ty đã đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ.

(Đc Nguyễn Văn Trung – Tổng Giám đốc Công ty CP Long Thọ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018)

Trong năm 2017, Công ty đã cố gắng ổn định thu nhập cho trên 300 lao động, đời sống của người lao động được giữ ổn định.

Đạt được những kết quả trên là do những đổi mới trong việc đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ, cải tiến bài toán phối liệu trong sản xuất, công tác tiếp cận thị trường tốt đã gia tăng thị phần, mở rộng thị trường, địa bàn tiêu thụ sản phẩm

Chủ tịch HĐQT cũng khẳng định: Năm 2018 được xác định là một năm tiếp tục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017 và với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. HĐQT Công ty CP Long Thọ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành cần tập trung mọi nhân lực, nguồn lực để đảm bảo tiêu thụ tốt các sản phẩm mang thương hiệu Long Thọ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2018

Tại Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động KD năm 2017; báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu KHKD năm 2018.

Sau gần 3 tiếng làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Đại hội Cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Long Thọ đã thành công tốt đẹp.