Đá Long Thọ

Bao gồm các loại đá thứ phẩm, đá đã gia công và bột đá mịn thích hợp cho tất cả các công trình, với hàm lượng CaO cao, màu sắc đá có màu xám đen, đẹp.

Đặt hàng nhanh

 

STT Sản phẩm Đặc tính
1.

Đá vôi thứ phẩm đã gia công lần 2

(≤ 30mm)

 • Hàm lượng CaO ≥ 35%
 • Kích thước: ≤ 30mm (đá có kích thước 30 mm chiếm tỉ lệ ≤ 10%)
 • Không lẫn lộn các tạp chất như: cỏ, rác, đất
 • Màu sắc: đá có màu xám đen
2.

Đá vôi thứ phẩm đã gia công lần 1

(≤ 150mm)

 • Hàm lượng CaO ≥ 35%
 • Kích thước: ≤ 150mm (đá có kích thước 150 mm chiếm tỉ lệ ≤ 10%)
 • Không lẫn lộn các tạp chất như: cỏ, rác, đất
 • Màu sắc: đá có màu xám đen
3.

Đá vôi thứ phẩm

(tại bãi dự trữ)

 • Hàm lượng CaO ≥ 35%
 • Kích thước: ≤ 300mm
 • Không lẫn lộn các tạp chất như: cỏ, rác, đất
 • Màu sắc: đá có màu xám đen
4.

Đá vôi thứ phẩm

(tại mỏ đá)

 • Hàm lượng CaO ≥ 35%
 • Kích thước: ≤ 300mm
 • Không lẫn lộn các tạp chất như: cỏ, rác, đất
 • Màu sắc: đá có màu xám đen
5. Bột đá rời
 • Hàm lượng CaO: 42÷50%
6. Bột đá đã được đóng bao
 • Hàm lượng CaO: 42÷50%