Tin tức

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức đợt II năm 2019

Cập nhật ngày: 11/06/2020 01:02 am
Từ ngày 22/6/2020 đến 30/6/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ sẽ trả cổ tức đợt II năm 2019 cho các cổ đông. Địa điểm chi trả: Phòng kế toán, Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế (Đối với cổ đông bên ngoài, Công ty sẽ chuyển khoản tài khoản tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công…

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Cập nhật ngày: 18/05/2020 06:57 am
Sáng ngày 18/5/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty - 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 55 đại biểu đại diện cho 155 cổ đông. 

Thông báo về việc bán xe ô tô tải có cần cẩu

Cập nhật ngày: 11/05/2020 07:25 am
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo về việc bán xe ô tô tải có cần cẩu nhãn hiệu FONTON, loại THACO OLLIN900B-CS/MIKA-TC080.U504

Tin công ty

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức đợt II năm 2019

June 11, 2020
Từ ngày 22/6/2020 đến 30/6/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ sẽ trả cổ tức đợt II năm 2019 cho các cổ đông. Địa điểm chi trả: Phòng kế toán, Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế (Đối với cổ đông bên ngoài, Công ty sẽ chuyển khoản tài khoản tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công ty)

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

May 18, 2020
Sáng ngày 18/5/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty - 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 55 đại biểu đại diện cho 155 cổ đông. 

Thông báo về việc bán xe ô tô tải có cần cẩu

May 11, 2020
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo về việc bán xe ô tô tải có cần cẩu nhãn hiệu FONTON, loại THACO OLLIN900B-CS/MIKA-TC080.U504

Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

April 25, 2020
Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, vào lúc 7g00 ngày 16/5/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức đợt I năm 2019

March 24, 2020
Từ ngày 11/4/2020 đến 17/4/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ sẽ trả cổ tức đợt I năm 2019 cho các cổ đông. Địa điểm chi trả: Phòng kế toán, Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế (Đối với cổ đông bên ngoài, Công ty sẽ chuyển khoản tài khoản tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công ty)