Đồng hành cùng xi măng Long Thọ – Chương trình rút thăm trúng thưởng