Nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giá bán xi măng

Theo thông tin từ Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), tại thời điểm từ ngày 1/1/2020, nhiều Công ty xi măng đã thực hiện kê khai tăng giá bán từ 20.000 – 30.000 đồng tùy chủng loại.

Sản lượng tiêu thụ của toàn ngành xi măng tháng 01/2020 khoảng 4,5 triệu tấn, sản lượng sản xuất khoảng 4,7 triệu tấn. Một số công ty xi măng thực hiện kê khai giá tại Cục Quản lý giá Bộ Tài chính đã thực hiện kê khai tăng giá thời điểm từ 01/1/2020 mức điều chỉnh tăng từ 20.000 – 30.000 đồng tùy chủng loại.

Hiện giá bán xi măng các loại PCB30 và PCB40 tại các máng xuất của các Công ty xi măng đối với loại xi măng PCB 40 giao động phổ biến ở mức 840.000 đồng/tấn đến 1.650.000 đồng/tấn tùy từng chủng loại, thương hiệu.

Trong năm qua, các Công ty xi măng cũng đã nhiều lần tăng giá bán xi măng với mức tăng bình quân từ 20.000 – 50.000 đồng tùy chủng loại nhằm cắt giảm chi phí do chi phí nguyên vật liệu đầu vào như giá điện, giá than tăng cao.

Năm 2019, ước tính tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ khoảng 98 – 99 triệu tấn, tăng 2% so với năm 2018. Trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa khoảng 67 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 34 triệu tấn.

Dự báo về nhu cầu tiêu thụ xi măng trong năm 2020, Bộ Xây dựng ước tính sẽ đạt khoảng 101 – 103 triệu tấn, tăng 4 – 5% so với năm 2019, trong đó tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 69 – 70 triệu tấn, xuất khẩu khoảng 32 – 34 triệu tấn.

ximang.vn (TH/ CafeLand)