Thông báo giá bán các sản phẩm Long Thọ 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

CÔNG TY CỔ PHẦN LONG THỌ

Huế, ngày 02  tháng 01 năm 2022

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý khách hàng

Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm Long Thọ tại kho Công ty kể từ ngày 02/01/2022 như sau:

TT Tên sản phẩm Quy cách ĐVT Giá sản phẩm Địa điểm giao hàng
I Xi măng Long Thọ Khối lượng     XN Xi măng – Kiệt 73 Dạ Lê, P.Thủy Phương, Hương Thủy
1 Xi măng PCB30 bao giấy bao 50kg đ/tấn 1.270.000
2 Xi măng PCB40 bao giấy bao 50kg đ/tấn 1.300.000
II Gạch Terrazzo Long Thọ (Rộng x Rộng)   Xí nghiệp Gạch Terrazzo – Ngói màu – Kiệt 73 Dạ Lê, P.Thủy Phương, Hương Thủy
1 Gạch Terrazzo – Màu xanh 300×300 (mm) đ/viên 10.200
2 Gạch Terrazzo – Các màu khác 300×300 (mm) đ/viên 9.500
3 Gạch Terrazzo – Màu đen 300×300 (mm) đ/viên 8.700
4 Gạch khiếm thị – Màu xanh 300×300 (mm) đ/viên 10.700
5 Gạch khiếm thị – Các màu khác 300×300 (mm) đ/viên 10.000
6 Gạch khiếm thị – Màu đen 300×300 (mm) đ/viên 9.200
III Ngói màu (Dài x Rộng)  
1 Ngói chính 423×336 (mm) đ/viên 13.000
2 Ngói nóc, rìa đ/viên 20.500
3 Ngói đầu nóc, cuối nóc, cuối rìa đ/viên 25.500
4 Ngói giả cổ – ngói chính 407×345 (mm) đ/viên 15.000
5 Ngói giả cổ – ngói nóc, rìa đ/viên 28.000
6 Ngói giả cổ – ngói cuối nóc, rìa đ/viên 33.000
IV Gạch Block M75 (Rộng x Cao x Dài)  
1 Gạch Block LT10-20 100x200x400(mm) đ/viên 4.800
2 Gạch Block LT-DA 90x200x290(mm) đ/viên 4.700
3 Gạch Block LT-TH 60x95x200(mm) đ/viên 1.400
4 Gạch Block LT6-L 100x150x190(mm) đ/viên 2.700
5 Gạch Block LT6-S 95x135x190(mm) đ/viên 2.500

Ghi chú: Giá trên là giá thời điểm, đã bao gồm thuế GTGT (10%) và chi phí bốc lên phương tiện tại kho Công ty Cổ phần Long Thọ.

 

TỔNG GIÁM ĐỐC

 (Đã ký)

Nguyễn Đức Phương

Tải file đính kèm: Thông báo giá bán sản phẩm Long Thọ năm 2022