Thông cáo báo chí số 57 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 57

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(17h00 ngày 20/4/2020)

  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông cáo báo chí số 57 về tình hình phòng chống dịch bệnh (tính đến 17h00 ngày 20/4/2020) như sau:

1. Giám sát, cách ly và xét nghiệm

– Trên địa bàn tỉnh không còn bệnh nhân dương tính COVID-19.

– Số lượng cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về 581 người: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng T5: 0 người (giảm 27); Ký túc xá Trường Bia T6: 581 (giảm 393).

Ngày 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4
Số lượng cách ly người từ nước ngoài về tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh 3.100 2.693 2.276 1.853 1.431 1.001 581
Số lượng người từ nước ngoài về hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày 349 405 418 423 422 424 420

*Như vậy tính đến thời điểm này, tổng số người từ Lào về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 6.362 người, đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày là 5.781 người; còn đang cách ly là 581 người.

– Cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort (Phú Vang): 0 (giảm 02).

– Cách ly tại các cơ sở y tế tuyến huyện/tx/tp: 03 người (Hương Trà: 01; Tp Huế: 01; Phú Lộc: 01).

– Cách ly tại Trường dân tộc nội trú A Lưới: 19 (giảm 07).

– Số lượng giám sát tại nơi ở/lưu trú: 140 người.

– Kết quả xét nghiệm trong ngày:

+ Số lấy mẫu xét nghiệm mới trong ngày: 422 mẫu.

+ Đã có kết quả xét nghiệm: 437 mẫu đều âm tính.

+ Đang chờ kết quả xét nghiệm: 690 mẫu xét nghiệm.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 8.572. Kết quả XN có 2 trường hợp dương tính (ngày 08/3 và 14/03), 7.880 mẫu âm tính, 690 mẫu đang chờ kết quả.

LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẠI CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG NGƯỜI VIỆT NAM TỪ LÀO VỀ

Tổng số lấy mẫu Đã có kết quả Đang chờ kết quả
Tổng 8.047 7.369 mẫu âm tính 0 mẫu dương tính 678 mẫu

2. Tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc gần

Tất cả các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên theo quy định.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương đơn vị vào sáng nay (20/4/2020), Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các đối tượng ngoại tỉnh đến địa phương và đối tượng có nguy cơ dịch bệnh COVID-19, nhất là Công văn số 3123/UBND-YT ngày 15/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm có nguy cơ, do vậy các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu UBND các biện pháp nới lỏng sau ngày 22/4, đảm bảo vừa làm tốt công tác ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng các lĩnh vực có thể nói lỏng như: cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ ăn uống… đặc biệt là chuẩn bị kỹ điều kiện và phương án cho học sinh trở lại trường học một cách an toàn.

4. Tình hình thị trường

Ngày 20/4/2020, hàng hóa tại các chợ trên địa bàn tỉnh vẫn đủ cung cấp nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu bảo đảm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

www.thuathienhue.gov.vn