Thông cáo báo chí số 58 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 58

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(17h00 ngày 21/4/2020)

  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông cáo báo chí số 58 về tình hình phòng chống dịch bệnh (tính đến 17h00 ngày 21/4/2020) như sau:

1. Giám sát, cách ly và xét nghiệm

– Trên địa bàn tỉnh không còn bệnh nhân dương tính COVID-19.

– Số lượng cách ly tập trung người Việt Nam từ nước ngoài về 171 người: Ký túc xá Trường Bia T6: 171 (giảm 410).

Ngày 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4
Số lượng cách ly người từ nước ngoài về tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh 2.693 2.276 1.853 1.431 1.001 581 171
Số lượng người từ nước ngoài về hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày 405 418 423 422 424 420 410

*Như vậy tính đến thời điểm này, tổng số người từ Lào về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung là 6.362 người, đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày là 6.191 người; còn đang cách ly là 171 người.

– Cách ly tập trung tại Sun & Sea Resort (Phú Vang): 0.

– Cách ly tại các cơ sở y tế tuyến huyện/tx/tp: 03 người (Hương Trà: 01; Tp Huế: 01; Phú Lộc: 01).

– Cách ly tại Trường dân tộc nội trú A Lưới: 04 (giảm 15).

– Số lượng giám sát tại nơi ở/lưu trú: 148 người.

– Kết quả xét nghiệm trong ngày:

+ Số lấy mẫu xét nghiệm mới trong ngày: 173 mẫu.

+ Đã có kết quả xét nghiệm: 422 mẫu đều âm tính.

+ Đang chờ kết quả xét nghiệm: 441 mẫu xét nghiệm.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 8.745. Kết quả XN có 2 trường hợp dương tính (ngày 08/3 và 14/03), 8.302 mẫu âm tính, 441 mẫu đang chờ kết quả.

LẤY MẪU XÉT NGHIỆM TẠI CÁC KHU CÁCH LY TẬP TRUNG NGƯỜI VIỆT NAM TỪ LÀO VỀ

Tổng số lấy mẫu Đã có kết quả Đang chờ kết quả
Tổng 8.218 7.779 mẫu âm tính 0 mẫu dương tính 439 mẫu

2. Tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc gần

Tất cả các đối tượng cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên theo quy định.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ngày 21/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1029/QĐ-UBND về tạm cấp 173 tỷ đồng (đợt 1) từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện, thị xã và thành phố Huế để bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Theo đó, tạm cấp (đợt 1) cho các huyện: Phong Điền 36,8 tỷ đồng, Quảng Điền 25,4 tỷ đồng, Phú Vang 35,5 tỷ đồng, Phú Lộc 15,4 tỷ đồng, Nam Đông 7 tỷ đồng, A Lưới 9,9 tỷ đồng; thị xã Hương Trà 26,4 tỷ đồng và  Hương Thủy 6,6 tỷ đồng; thành phố Huế 10 tỷ đồng.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế sử dụng nguồn ngân sách của địa phương theo quy định tại điểm b Mục I.4 Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ (gồm 50% nguồn dự phòng ngân sách huyện, xã; nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách huyện) và nguồn kinh phí Tỉnh tạm cấp đợt 1 để chi trả ngay cho các nhóm đối tượng: Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng; hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019 (kể cả các đối tượng thuộc chính sách đặc thù do UBND tỉnh quy định). Đồng thời, chủ động sử dụng ngân sách huyện để chi trả kịp thời cho các đối tượng thuộc diện được hưởng chính sách.

4. Tình hình thị trường

Ngày 21/4/2020, hàng hóa tại các chợ trên địa bàn tỉnh vẫn đủ cung cấp nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Các doanh nghiệp phân phối, siêu thị trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng thiết yếu bảo đảm phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng.

BAN CHỈ ĐẠO

www.thuathienhue.gov.vn