Thông cáo báo chí số 59 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 59

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

(17h00 ngày 22/4/2020)

  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thông cáo báo chí số 59 về tình hình phòng chống dịch bệnh (tính đến 17h00 ngày 22/4/2020) như sau:

1. Giám sát, cách ly và xét nghiệm

– Trên địa bàn tỉnh không còn bệnh nhân dương tính COVID-19.

– Đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung 14 ngày cho tất cả 6.362 người từ Lào trở về.

Ngày 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4
Số lượng cách ly người từ nước ngoài về tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh 2.276 1.853 1.431 1.001 581 171 0
Số lượng người từ nước ngoài về hoàn thành cách ly tập trung 14 ngày 418 423 422 424 420 410 171

– Cách ly tại các cơ sở y tế tuyến huyện/tx/tp: 03 người (Hương Trà: 01; Tp Huế: 01; Phú Lộc: 01).

– Cách ly tại Trường dân tộc nội trú A Lưới: 04 (giảm 15).

– Số lượng giám sát tại nơi ở/lưu trú: 125 người.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lấy mẫu xét nghiệm 8.745 (trong đó tại các khu cách ly tập trung của Tỉnh 8.218 mẫu). Kết quả XN có 2 trường hợp dương tính (ngày 08/3 và 14/03), còn lại đều Âm tính.

2. Tình hình bệnh nhân và những người tiếp xúc gần

Tất cả các đối tượng còn đang cách ly được theo dõi sức khỏe thường xuyên theo quy định.

3. Công tác chỉ đạo, điều hành

Tại cuộc họp giao ban trực tuyến với các địa phương đơn vị vào sáng nay (22/4/2020), Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo một số nội dung chính như sau:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương và của UBND tỉnh; chủ động nắm bắt tình hình, bám sát cơ sở, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh đột xuất; tiếp tục thắt chặt vòng ngoài để giám sát chặt chẽ người đến Huế như duy trì các chốt kiểm dịch, thực hiện nghiêm túc Công văn số 2861/UBND-YT ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các đối tượng ngoại tỉnh đến địa phương và đối tượng có nguy cơ dịch bệnh Covid-19, Công văn số 3226/UBND-GD ngày 18/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục rà soát và quản lý người có nguy cơ với dịch COVID-19; thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội,…

Về các quyết sách sau ngày 22/4, đợi sau khi Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị mới, Tỉnh sẽ căn cứ vào Chỉ thị đó để có các quyết sách phù hợp, đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu đó là “phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội và sẵn sàng để thúc đẩy phát triển kinh tế”./.

BAN CHỈ ĐẠO

www.thuathienhue.gov.vn