Tin chuyên ngành

Thông cáo báo chí số 43 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 07/04/2020 12:39 am
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 43 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 06/4/2020

Thông cáo báo chí số 42 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 06/04/2020 12:49 am
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 42 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 05/4/2020

Thông cáo báo chí số 41về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 05/04/2020 03:44 am
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 41 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 04/4/2020

Thông cáo báo chí số 40 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 03, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 40 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 03/4/2020

Thông cáo báo chí số 39 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 03, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 39 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 19h00 ngày 02/4/2020

Thông cáo báo chí số 38 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 02, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 38 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 19h00 ngày 01/4/2020

Thông cáo báo chí số 37 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 01, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 37 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 31/3/2020

Thông cáo báo chí số 36 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

March 31, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 36 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 30/3/2020

Thông cáo báo chí số 35 tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

March 29, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 35 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 29/3/2020

Thông cáo báo chí số 34 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

March 29, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 34 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 28/3/2020