Tin chuyên ngành

Thông cáo báo chí số 60 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 24/04/2020 02:01 am
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 60 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 23/4/2020

Thông cáo báo chí số 59 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 22/04/2020 12:28 pm
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 59 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 22/4/2020

Thông cáo báo chí số 58 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 21/04/2020 12:45 pm
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 58 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 21/4/2020

Thông cáo báo chí số 57 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

April 21, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 57 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 20/4/2020

Thông cáo báo chí số 56 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

April 20, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 56 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 19/4/2020

Thông cáo báo chí số 55 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

April 19, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 55 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 18/4/2020

Thông cáo báo chí số 54 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

April 17, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 54 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 17/4/2020

Thông cáo báo chí số 53 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

April 16, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 53 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 16/4/2020

Thông cáo báo chí số 52 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

April 16, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 52 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 15/4/2020

Thông cáo báo chí số 51 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

April 14, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 51 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 14/4/2020