Tin chuyên ngành

Thông cáo báo chí số 60 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 24/04/2020 02:01 am
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 60 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 23/4/2020

Thông cáo báo chí số 59 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 22/04/2020 12:28 pm
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 59 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 22/4/2020

Thông cáo báo chí số 58 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thừa Thiên Huế

Cập nhật ngày: 21/04/2020 12:45 pm
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 58 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 21/4/2020

Thông cáo báo chí số 43 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 07, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 43 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 06/4/2020

Thông cáo báo chí số 42 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 06, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 42 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 05/4/2020

Thông cáo báo chí số 41về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 05, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 41 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 04/4/2020

Thông cáo báo chí số 40 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 03, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 40 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 03/4/2020

Thông cáo báo chí số 39 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 03, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 39 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 19h00 ngày 02/4/2020

Thông cáo báo chí số 38 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 02, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 38 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 19h00 ngày 01/4/2020

Thông cáo báo chí số 37 về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

April 01, 2020
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế thông cáo báo chí số 37 về tình hình phòng chống dịch bệnh tính đến 17h00 ngày 31/3/2020