Tin công ty

Thông báo giá bán sản phẩm Long Thọ tháng 8/2019

Cập nhật ngày: 15/08/2019 08:37 am
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo giá bán các sản phẩm tại kho Công ty kể từ 01/8/2019

Thông báo về việc nhận tiền cổ tức 2018

Cập nhật ngày: 06/08/2019 06:02 am
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo về việc nhận tiền cổ tức 2018 theo Thông báo số 20/TB-HĐQT ngày 02/8/2019

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức năm 2018

Cập nhật ngày: 24/07/2019 03:31 am
Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 16/8/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 họp ngày 04/5/2019

Lễ phát thưởng học sinh giỏi 2018-2019

July 12, 2019
Sáng ngày 12/7/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ đã tổ chức Lễ phát thưởng cho các cháu là con em cán bộ công nhân viên Công ty đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2018 - 2019.

Hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”

June 26, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ hưởng ứng thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng””. Thời gian thực hiện: hàng tháng bắt đầu từ 8g sáng ngày thứ 7 tuần cuối tháng. Toàn thể CBCNV Long Thọ ngoài việc làm vệ sinh các phòng ban, nhà máy, xí nghiệp, còn tham gia dọn dẹp rác, làm vệ sinh sạch, đẹp các tuyến đường dân sinh Long Thọ, Bùi Thị Xuân quanh khu vực nhà máy xi măng, các tuyến đường Dạ Lê xung quanh Xí nghiệp Terrazzo - Ngói Màu tại Thủy Phương, Hương Thủy

Thông báo giá bán sản phẩm Long Thọ tháng 06/2019

June 01, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo giá bán các sản phẩm tại kho Công ty kể từ 01/06/2019

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

May 04, 2019
Sáng ngày 04/5/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty - 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 58 đại biểu đại diện cho 320 cổ đông. 

Công ty Cổ phần Long Thọ hưởng ứng thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh

April 24, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ hưởng ứng thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng””. Thời gian từ 7g 30 đến 10g00 ngày 27/04/2019

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

April 15, 2019
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Long Thọ trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian dự kiến tổ chức họp: 7g00 ngày 04/05/2019. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, Thành phố Huế.

Thông báo giá bán sản phẩm Long Thọ tháng 04/2019

April 01, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo giá bán các sản phẩm tại kho Công ty kể từ 01/04/2019