Đầu tư thiết bị lọc khói bụi lò nung Clinker Long Thọ

1. Mục tiêu của dự án

– Đảm bảo nồng độ bụi ở miệng ống khói ≤ 40 mg/Nm3.(TCVN là 50mg/Nm3)

– Không tràn khói ở mặt lò nung.

– Vận hành đơn giản.

– Năng suất lò tăng sau khi vận hành ổn định.

– Kinh phí đầu tư thấp.

– Không ảnh hưởng nhiều đến sản xuất trong quá trình lắp đặt (chỉ dừng khi đầu nối các đường ống).

2. Tiến độ thực hiện

– Từ 15 đến 30/11/2006 hoàn thành hồ sơ mời thầu.

– Từ 15 đến 20/12/2006 mở thầu.

– Từ 20 đến 30/12/2006 thương thảo ký hợp đồng với đơn vị trúng thầu.

– Từ 01/3/2007 đến 15/03/2007 lắp đặt thiết bị.

– Ngày 15/3/2007 vận hành thử, hiệu chỉnh để đưa vào hoạt động.

3. Giá trị đầu tư

– Tổng giá trọn gói theo khái toán: 2.500.000.000 đồng.

4. Hiệu quả kinh tế xã hội

Có thể năng suất lò nung sẽ tăng khi thông gió lò được cải thiện, nhưng về mặt kinh tế chúng tôi chưa tính toán được do chưa có số liệu chính xác. Tuy nhiên thiết bị lọc bụi khói lò nung sau khi lắp đặt sẽ giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực Long Thọ, đảm bảo an toàn trong vận hành nung luyện clinker. Tại các nhà máy đã lắp đặt hệ thống lọc bụi túi không hề thấy khói toả ra trên ống khói lò nung trong quá trình lò hoạt động, do đó sẽ không ảnh hưởng đến cảnh quang các khu vực xung quanh nhà máy.