Dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất ngói màu công suất 60.000 m2/năm

1. Mục tiêu của dự án

– Nhằm vào thị trường tiêu thụ nội tỉnh và các khu vực lân cận, tạo ra một loạt sản phẩm phong phú , có chất lượng cao, hình thức mầu mã đẹp, có thể linh hoạt đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp.

– Đa dạng hoá sản phẩm của Công ty,sử dụng tiền vốn đang nhàn rỗi trong khi chờ đầu tư những dự án có qui mô lớn hơn. Đồng thời tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

2. Tiến độ thực hiện

– Từ 01/9/2007 đến 05/10/2007 khảo sát thiết bị, giá cả, lựa chọn nhà cung cấp.

– Từ 01/10/2007 đến 20/10/2007 thương thảo ký hợp đồng với đơn vị cung ứng.

– Từ 01/12/2007 đến 15/12/2007 lắp đặt thiết bị.

– Ngày 15/12/2007 vận hành thử, hiệu chỉnh để đưa vào hoạt động.

3. Giá trị đầu tư

– Tổng giá trọn gói theo khái toán: 1.182.000.000 đồng.

4. Hiệu quả kinh tế xã hội

Do vị trí địa lý của Công ty nằm ở vùng nhạy cảm của thành phố du lịch nên việc phát triển vùng đất này gặp nhiều hạn chế, nên HĐQT rất trăn trở trong việc tìm hướng đi mới phù hợp với sở trường của Công ty nhằm tìm hướng đi thích hợp để mở rộng lĩnh vực hoạt động của Công ty và nâng cao thương hiệu Long Thọ.

Căn cứ vào những điều kiện kể trên, vị trí đầu tư dây chuyền sản xuất gạch Block tại Công ty cổ phần Long Thọ là hợp lý, thuận lợi cả về giao thông vận tải, cung cấp nguyên vật liệu, tiêu thụ sản phẩm, không gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đồng thời tạo công ăn việc làm, phát huy hết năng lực đội ngũ lao động trong Công ty. Sản phẩm có chất lượng cao, bền, chi phí sản xuất nhỏ, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường và đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại khác.