Dự án Di dời, đầu tư nhà máy tại Hương Trà


 

 

1. Tên dự án đầu tư: DI DỜI, MỞ RỘNG QUY MÔ SẢN XUẤT

2. Địa điểm: Khu Công nghiệp Tứ Hạ, huyện Hương Trà;

Diện tích đất dự kiến sử dụng:  7,4ha 

3. Mục tiêu, quy mô của dự án:

– Nhà máy gạch block:                        8 triệu viên/năm        (đầu tư mới)

– Nhà máy nghiền xi măng:                 80.000 tấn/năm          (di dời)

– Nhà máy gạch terrazzo:                  100.000m2 /năm          (đầu tư mới)

4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 65 tỷ bằng nguồn vốn góp.

– Vốn cho hạng mục di dời:   25 tỷ đồng

  Đầu tư mới:                          40 tỷ đồng

5. Thời hạn hoạt động: 50 năm (kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đầu tư)

6. Tiến độ thực hiện dự án:

– Từ năm 2010: chuẩn bị các điều kiện để di dời như: vị trí mặt bằng, sắp xếp lao động.

– Từ từ quý I/2011 đến quý IV/2012: Xây dựng nhà máy sản xuất gạch block, nhà máy gạch sản xuất gạch terrazzo.

– Từ quý IV/2012 đến quý III/2013:  Di dời nhà máy nghiền xi măng.