Dự án Di dời, đầu tư nhà máy tại Phú Lộc

Khu vực này diện tích khoảng 4ha đang được quy họach, có giao thông thuận lợi, không bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cách thành phố Huế 31km về phía Nam rất phù hợp cho việc xây dựng nhà máy sản xuất gạch block, gạch bê tông xốp và trạm nghiền xi măng 82.000 tấn/năm.

 Phương án di dời

 Công ty đã xây dựng phương án và lộ trình di dời nhà máy như sau:

– Từ năm 2010: chuẩn bị các điều kiện để di dời như: vị trí mặt bằng, sắp xếp lao động.

– Từ năm 2010 đến 2011: Đầu tư nhà máy sản xuất gạch block, nhà máy gạch sản xuất gạch b tơng xốp.

– Đầu năm 2012:  Di dời nhà máy nghiền xi măng.

 Nguồn vốn: tự có