Quan hệ cổ đông

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2020

Cập nhật ngày: 07/09/2021 03:34 am
Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 25/09/2021, Công ty Cổ phần Long Thọ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 cho các cổ đông. Hình thức chi trả: Công ty sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công ty

Thông báo kết quả bầu cử HĐQT VÀ BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật ngày: 31/07/2021 02:19 am
Công ty cổ phần Long Thọ thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Thông báo trả cổ tức năm 2020

Cập nhật ngày: 21/07/2021 09:20 am
Từ ngày 22/7/2021 đến 31/7/2021, Công ty Cổ phần Long Thọ chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông. Hình thức chi trả: Công ty sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công ty

Báo cáo

Báo cáo Kết quả hoạt động Sản xuất Kinh doanh năm 2017

April 29, 2018
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Long Thọ năm 2017

Báo cáo tài chính năm 2017

April 29, 2018
Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Long Thọ

Báo cáo của TGĐ công ty tại ĐHCĐ thường niên năm 2018

April 28, 2018
Báo cáo tóm tắt của Tổng giám đốc Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo của TGĐ 2016 tại Đại hội cổ đông năm 2016

January 10, 2018
Báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Long Thọ năm 2016

Danh sách cổ đông

Danh sách cổ đông 2017

January 10, 2018
Danh sách Cổ đông Công ty Cổ phần Long Thọ chốt đến ngày 01/8/2017.

Thông báo

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Long Thọ năm 2021

July 15, 2021
Sáng ngày 14/7/2021, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại Khách Sạn White Lotus - Số 05-07 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 92 đại biểu đại diện cho 403 cổ đông.  

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

July 09, 2021
Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Thời gian từ 7g00 đến 11g00 ngày 14 tháng 7 năm 2021. Địa điểm : Khách sạn White Lotus, số 05-07 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế.

Thông báo v/v chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

April 09, 2021
Việc xác nhận tham dự Đại Hội cổ đông 2021, đề cử người vào HĐQT, BKS đề nghị Quý cổ đông điền vào mẫu có sẵn gửi về văn phòng Công ty Cổ phần Long Thọ theo địa chỉ: 42 Phùng Chí Kiên, Phường An Đông, TP.Huế, hoặc liên hệ ông Nguyễn Văn Nhân: điện thoại: 0983055450; Email: vannhan365@gmail.com Thời gian: từ ngày 07/4/2021 đến ngày 30/4/2021. Sau thời gian trên ban tổ chức sẽ chốt lại danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và gửi giấy mời họp kèm theo chương trình, thời gian và địa điểm. Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông dự kiến vào cuối tháng 5/2021.

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức đợt II năm 2019

June 11, 2020
Từ ngày 22/6/2020 đến 30/6/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ sẽ trả cổ tức đợt II năm 2019 cho các cổ đông. Địa điểm chi trả: Phòng kế toán, Công ty Cổ phần Long Thọ - 423 Bùi Thị Xuân, phường Thủy Biều, thành phố Huế (Đối với cổ đông bên ngoài, Công ty sẽ chuyển khoản tài khoản tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công ty)

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

May 18, 2020
Sáng ngày 18/5/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty - 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 55 đại biểu đại diện cho 155 cổ đông.