Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Sáng ngày 04/5/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty – 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 58 đại biểu đại diện cho 320 cổ đông. 

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019 do đồng chí Nguyễn Văn Trung – TGĐ Công ty trình bày nêu rõ: Trong năm 2018, TGĐ đã phối hợp với HĐQT sắp xếp lại mô hình sản xuất, chọn lựa và bổ nhiệm cán bộ, nhân viên quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tinh giản bộ máy quản lý, hoạch định lại chiến lược thị trường, chiến lược bán hàng phù hợp với từng thời điểm để có kế hoạch tác nghiệp nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh được thông suốt. Do đó mặc dù gặp một số khó khăn về sản xuất và thị trường nhưng trong năm 2018 Công ty đã đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ.


Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

Trong năm 2018, Công ty đã cố gắng ổn định thu nhập cho gần 300 lao động, đời sống của người lao động được giữ ổn định.

Đạt được những kết quả trên là do những đổi mới trong việc đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ, cải tiến bài toán phối liệu trong sản xuất, công tác tiếp cận thị trường tốt đã gia tăng thị phần, mở rộng thị trường, địa bàn tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó là sự đoàn kết của HĐQT, đồng tâm hiệp lực từ Ban lãnh đạo đến toàn thể CBCNV Công ty quyết tâm vượt qua những khó khăn trước bối cảnh tình hình kinh tế của đất nước ngày càng diễn biến phức tạp để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Tinh thần tự chủ, đoàn kết của CBCNV được phát huy, sự tín nhiệm cao của các cổ đông đã giúp Lãnh đạo Công ty quản lý thuận lợi trong tất cả mọi lĩnh vực từ sản xuất đến kinh doanh.

Chủ tịch HĐQT cũng khẳng định: Năm 2019 là năm có nhiều biến động lớn về giá cả nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, cạnh tranh trên thị trường sẽ ngày càng khốc liệt hơn, nên được xác định là một năm tiếp tục khó khăn. Vì vậy phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018 và với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, HĐQT Công ty CP Long Thọ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành cần tập trung mọi nhân lực, nguồn lực để đảm bảo tiêu thụ tốt các sản phẩm mang thương hiệu Long Thọ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2019.  Năm 2019, Công ty tiếp tục tổ chức, đầu tư và hoàn thành công tác di dời xây dựng trạm nghiền về cụm Công Nghiệp Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy.

Tại Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018; báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát; phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu KHKD năm 2019.

Sau thời gian gần 3 tiếng diễn ra đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2019 của Công ty Cổ phần Long Thọ đã thành công tốt đẹp.