Danh sách cổ đông (TT4)

TT Họ và tên cổ đông Địa chỉ
51 Hoàng Bá Tính Tập thể Long Thọ, Thôn Trường Đá, Xã Thủy Biều, Huế
52 Phạm Văn Anh 88/2 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
53 Võ Thanh Tuyên Tập thể Long Thọ, thôn Trường Đá, Thủy Biều, Huế
54 Hồ Hữu Thành Thôn Trung Thượng, xã Thủy Biều, Huế
55 Công ty CP TMTH Hương Thủy Thị xã Phú Bài, Thừa Thiên Huế
56 Công ty Xây Lắp TT Huế Công Ty Xây Lắp TT Huế, 9 Hà Nội, Huế, TT Huế
57 Nguyễn Văn Hiển Quảng Thọ, Quảng Trạch, Quảng Bình
58 Nguyễn Tăng Hưng 137 Huỳnh Thúc Kháng, Phú Hòa, Huế
59 Lê Thị Sen 120 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
60 Lê Tự Quyết 5/83 Nguyễn Huệ, Huế
61 Nguyễn Thắng Lợi 231 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
62 Hoàng Thị Hiền 23 Nguyễn Bính, Xuân Phú, Huế
63 Ngô Thị Căn Thôn Trường Đá, Thủy Biều, Huế
64 Lê Thị Kim Chi 37 Tuy Lý Vương, Huế
65 Võ Hoàng Long 23 Nguyễn Bính, Xuân Phú, Huế
66 Nguyễn Quang Vũ 4A Nguyễn Thông, Quận 3, TP HCM
67 Mai Xuân Đấu 323 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
68 Nguyễn Thị Vui 8/257 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
69 Trần Thị Huệ 201/15A Nguyễn Tường Tộ, Vĩnh Ninh, Huế
70 Lê Thị Anh Minh 31/3 Nguyễn Huệ, Phú Hội, Huế
71 Lê Hồng Hạnh 20 Phan Chu Trinh, Phường Đúc, Huế
72 Nguyễn Thị Thanh Hương 20 Phan Chu Trinh, Phường Đúc, Huế
73 Nguyễn Thị Tuệ 335 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
74 Ngô Thị Huệ 5/57 Nguyễn Công Trứ, Phú Hội, Huế
75 Tôn Nữ Thị Nữ 31/3 Nguyễn Huệ, Phú Hội, Huế
76 Nguyễn Thị Lộc 23 Nguyễn Thị Minh Khai, Phú Hội, Huế
77 Nguyễn Thị Thu 34 Đặng Thái Thân, Thuận Thành, Huế
78 Nguyễn Thị Lan 23/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
79 Phan Thị Lan Kiệt 393, số 31 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế
80 Đoàn Lệ 26/22 kiệt 373 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
81 Trần Thị Hồng 46 Chu Văn An, Phú Nhuận, Huế
82 Nguyễn Văn Bài 300 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
83 Lê Văn Ba Tổ 5, Thượng 4, Thuỷ Xuân, Huế
84 Chế Thị Bích Thủy 32 Phạm Hồng Thái, Huế
85 Hoàng Ngọc Thanh 131/2 Bà Triệu, Xuân Phú, Huế
86 Hoàng Thị Cúc 22 Phùng Hưng, Huế
87 Hồ Văn Minh 71 Thạch Hản, Thuận Hòa, Huế
88 Nguyễn Thị Ái Diễm 374 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
89 Hồ Thị Mây 176 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
90 Trần Thị Thu Ánh 271 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, Huế
91 Hồ Thị Liên Hương 93 Nguyễn Trãi, Thuận Hòa, Huế
92 Hồ Văn Hữu 3/305 Nguyễn Sinh Cung, Vỹ Dạ, Huế
93 Nguyễn Thị Hải Tập thể Long Thọ, Thuỷ Biều, Huế
94 Phạm Văn Chương 12/393 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
95 Trần Thị Khuyên Thôn 3, Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
96 Lê Duy Lo 15 La Sơn Phu Tử, Tây Lộc, Huế
97 Trần Quang Minh 285 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Huế
98 Lê Đình Tính 393/7 Bùi Thị Xuân, Thuỷ Biều, Huế
99 Nguyễn Thị Hồng Sợi 1/57 Thánh Gión, Thuận Lộc, Huế
100 Tô Hiệu Kiệt 393/1 Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Huế