Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 18/5/2020, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tại trụ sở chính của Công ty – 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 55 đại biểu đại diện cho 155 cổ đông.   Tại Đại hội, ông Nguyễn Đức Phương – Tổng Giám đốc Công ty đã trình bày tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2020: Trong năm 2019, Công ty gặp một số khó khăn về sản xuất như nguyên liệu đầu vào giá thành tăng cao, nguồn cung ứng hạn chế, bên cạnh đó là sự cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt của các sản phẩm xi măng, gạch lát Terrazzo, gạch block, ngói màu. Tuy nhiên, năm 2019 được đánh giá có những điều kiện thuận lợi của thời tiết, sự phát triển mạnh của thị trường BĐS, lĩnh vực xây dựng. Bên cạnh đó đặc biệt quan trọng là phương hướng chỉ đạo xuyên suốt của HĐQT và BGĐ Công ty, tinh thần tự chủ, đoàn kết của CBCNV được phát huy, sự tín nhiệm cao của các cổ đông đã giúp Lãnh đạo Công ty quản lý thuận lợi trong tất cả mọi lĩnh vực. Do đó mặc dù gặp một số khó khăn về sản xuất và thị trường nhưng trong năm 2019 Công ty đã đạt được một số kết quả sản xuất kinh doanh đáng khích lệ.

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Trong năm 2019, Công ty đã cố gắng ổn định thu nhập cho trên 280 lao động, đời sống của người lao động được giữ ổn định.

Đạt được những kết quả trên là do BGĐ công ty đã phối hợp với HĐQT sắp xếp lại mô hình sản xuất, chọn lựa và bổ nhiệm cán bộ, nhân viên quản lý phù hợp với chức năng nhiệm vụ, tinh giản bộ máy quản lý, hoạch định lại chiến lược thị trường, chiến lược bán hàng phù hợp với từng thời điểm để có kế hoạch tác nghiệp nhằm đáp ứng những đòi hỏi cấp bách phục vụ công tác sản xuất, kinh doanh được thông suốt. Đồng thời đổi mới trong việc đầu tư thiết bị, cải tiến công nghệ, cải tiến bài toán phối liệu trong sản xuất, thay đổi mẫu mã bao bì, công tác tiếp cận thị trường tốt đã gia tăng thị phần, mở rộng thị trường, địa bàn tiêu thụ sản phẩm.

Chủ tịch HĐQT cũng khẳng định: Năm 2020 dự báo sẽ là một năm vô cùng khó khăn. Có thể thấy, từ đầu năm đến nay dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến nền kinh tế đất nước nói chung cũng như thị trường VLXD nói riêng. Bên cạnh ảnh hưởng do biến động của thị trường, tình hình lạm phát, giá cả nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng đột biến, thị trường cạnh tranh không ngừng.

Vì vậy phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019 và với mục tiêu xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững, HĐQT Công ty CP Long Thọ tiếp tục chỉ đạo Ban điều hành cần tập trung mọi nhân lực, nguồn lực để đảm bảo tiêu thụ tốt các sản phẩm mang thương hiệu Long Thọ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu KHKD năm 2020. Năm 2020, Công ty tiếp tục tổ chức, đầu tư và hoàn thành công tác di dời xây dựng trạm nghiền về cụm Công Nghiệp Thủy Phương, Thị xã Hương Thủy.

Công ty vừa phải duy trì sản xuất, vừa phải đảm bảo cho công tác di dời nhà máy nghiền clinker, tập thể lãnh đạo Công ty cùng toàn thể cổ đông trong công ty đoàn kết một lòng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng chia sẻ những khó khăn, chung tay góp sức cùng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2020 đã đề ra

Tại Đại hội, 100% cổ đông đã biểu quyết thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2019; báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát; phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, phương hướng hoạt động và các chỉ tiêu KHKD năm 2020.

Sau thời gian hơn 2 tiếng diễn ra đại hội, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Long Thọ đã thành công tốt đẹp.