Thông báo về việc đấu giá xe ô tô Ford EVEREST 7 chỗ