Tin công ty

Thông báo trả cổ tức đợt 2 năm 2020

Cập nhật ngày: 07/09/2021 03:34 am
Từ ngày 10/09/2021 đến ngày 25/09/2021, Công ty Cổ phần Long Thọ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 cho các cổ đông. Hình thức chi trả: Công ty sẽ chuyển vào tài khoản của cổ đông tại ngân hàng cổ đông đã đăng ký với công ty

Thông báo kết quả bầu cử HĐQT VÀ BKS nhiệm kỳ 2021-2026

Cập nhật ngày: 31/07/2021 02:19 am
Công ty cổ phần Long Thọ thông báo kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới

Cập nhật ngày: 21/07/2021 09:32 am
Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid -19 ngày càng phức tạp trên cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, với nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao, khó kiểm soát. Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 - Công ty cổ phần Long Thọ kính thông báo đến toàn thể CBCNV của Công ty và Khách hàng đến giao dịch tại công…

Thông báo về việc nhận tiền cổ tức 2018

August 06, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo về việc nhận tiền cổ tức 2018 theo Thông báo số 20/TB-HĐQT ngày 02/8/2019

Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo trả cổ tức năm 2018

July 24, 2019
Từ ngày 08/8/2019 đến ngày 16/8/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 họp ngày 04/5/2019

Lễ phát thưởng học sinh giỏi 2018-2019

July 12, 2019
Sáng ngày 12/7/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ đã tổ chức Lễ phát thưởng cho các cháu là con em cán bộ công nhân viên Công ty đạt thành tích học tập tốt trong năm học 2018 - 2019.

Hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”

June 26, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ hưởng ứng thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng””. Thời gian thực hiện: hàng tháng bắt đầu từ 8g sáng ngày thứ 7 tuần cuối tháng. Toàn thể CBCNV Long Thọ ngoài việc làm vệ sinh các phòng ban, nhà máy, xí nghiệp, còn tham gia dọn dẹp rác, làm vệ sinh sạch, đẹp các tuyến đường dân sinh Long Thọ, Bùi Thị Xuân quanh khu vực nhà máy xi măng, các tuyến đường Dạ Lê xung quanh Xí nghiệp Terrazzo - Ngói Màu tại Thủy Phương, Hương Thủy

Thông báo giá bán sản phẩm Long Thọ tháng 06/2019

June 01, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ thông báo giá bán các sản phẩm tại kho Công ty kể từ 01/06/2019

Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

May 04, 2019
Sáng ngày 04/5/2019, Công ty Cổ phần Long Thọ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại trụ sở chính của Công ty - 423 Bùi Thị Xuân, Phường Thủy Biều, Thành phố Huế. Đến tham dự Đại hội có 58 đại biểu đại diện cho 320 cổ đông. 

Công ty Cổ phần Long Thọ hưởng ứng thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh

April 24, 2019
Công ty Cổ phần Long Thọ hưởng ứng thực hiện đề án Ngày Chủ nhật Xanh - “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng””. Thời gian từ 7g 30 đến 10g00 ngày 27/04/2019